P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 27

© 2013 Didaktik s.r.o.
25
2.8.1. Vznik obrazu na vypuklém zrcadle
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 běžec pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 držák čočky a clony
1 objímka s vypuklým zrcadlem
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Budeme zkoumat charakteristiku obrazů vytvořených vypuklým zrcadlem.
Pokus :
Uspořádání podle nákresu. Clonu L upevníme na halogenovou lampu. Před toto zařízení
postavíme objímku s vypuklým zrcadlem (vydutou stranou směrem ke zdroji světla), která je
nasunuta na držák čočky a clony. V zrcadle vidíme zřetelný obraz L štěrbiny.
Zkoumejte závislost velikosti obrazu na vzdálenosti.
Vzdálenost předmětu
5 cm
10 cm
20 cm
Velikost obrazu
(větší/menší)
………………
……………. .
……………….
Výsledek :
Čím je předmět blíže, tím je obraz větší. Obraz se zmenšuje s rostoucí vzdáleností předmětu, ale
zobrazená plocha je větší (využíváno u silničních zrcadel).
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...75
Powered by FlippingBook