P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 28

© Didaktik s.r.o.
26
3. Lom světla
3.1. Lom světla na planparalelní desce
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 lichoběžníkový hranol
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Halogenovou lampu položíme na arch papíru. Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro
vytvoření rovnoběžného světelného svazku (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej
obráceně). Na halogenovou lampu nasadíme clonu s 1 štěrbinou. Lichoběžníkový hranol položíme
na papír, kde slouží jako planparalelní deska, a podle nákresu zakreslíme rovnoběžné okraje. V
jednom bodě (bod dopadu světelného paprsku) k nim nakreslíme kolmou linku (kolmice dopadu).
1. pokus :
Ve směru kolmice dopadu, t. j. kolmo k desce, vyšleme světelný paprsek.
2. pokus :
Paprsek dopadne na okraj desky na označeném místě pod určitým úhlem. Určíme bod, v němž se
paprsek objeví na druhé straně, a body označíme dráhu paprsků před a za skleněným hranolem.
Po odstranění lichoběžníkového hranolu narýsujeme dráhu paprsků před sklem, ve skle a po
průchodu sklem.
Závěry :
1. Jestliže světelný paprsek dopadne na rozhraní dvou různých materiálů kolmo, nenastane
žádná změna jeho směru.
2. Jestliže paprsek nedopadne na rozhraní kolmo, dojde ke změně směru.
3. Po průchodu planparalelní deskou je paprsek rovnoběžný s dopadajícím paprskem, t. j.
došlo k rovnoběžnému posunu.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...75
Powered by FlippingBook