P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 29

© 2013 Didaktik s.r.o.
27
3.2. Index lomu světla při průchodu sklem
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 lichoběžníkový hranol
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Indexem lomu světla se rozumí stupeň změny směru při průchodu světelného paprsku různými
materiály.
Halogenovou lampu postavíme na arch papíru. Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem
pro vytvoření rovnoběžného svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně).
Na halogenovou lampu nasadíme clonu s 1 štěrbinou. Lichoběžníkový hranol dáme na papír, kde
slouží jako planparalelní deska, a podle nákresu zakreslíme rovnoběžné okraje. V jednom bodě
(bod dopadu světelného paprsku) k nim nakreslíme kolmou přímku (kolmici dopadu).
Pokus :
Paprsek dopadne do bodu E pod určitým úhlem. Bod A, v němž paprsek opustí těleso, označíme
na opačném okraji. Označíme další bod dopadu paprsku. Po odstranění lampy a desky
narýsujeme průběh dopadajícího a lomeného paprsku, který prodloužíme za bod A.
Čáru, která ohraničuje přechod mezi prostředími, prodloužíme od bodu E nalevo vzhůru. 3 cm od
bodu E označíme bod F. V tomto bodě narýsujeme kolmici k rozhraní prostředí. Tím vznikne úsek
a na dopadajícím paprsku.
Vzdálenost a přeneseme na lomený paprsek. Od konce této vzdálenosti narýsujeme kolmici k
rozhraní prostředí (pata G). Určíme vzdálenost mezi E a G. Hodnotu vzdálenosti EF dělíme
hodnotou EG. Výsledkem je index lomu.
Výsledek :
Index lomu světla (pro přechod ze vzduchu do skla) je 1,5.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...75
Powered by FlippingBook