P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 30

© Didaktik s.r.o.
28
3.3. Lom světla při přechodu ze vzduchu do vody
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 transparentní vanička
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Analogicky s pokusy s modelem Iichoběžníku budeme zkoumat změnu směru světelného paprsku
při přechodu do vody, poté také určíme index lomu vody.
Halogenovou lampu postavíme na arch papíru. Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem
pro vytvoření rovnoběžného svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte je obráceně).
Na halogenovou lampu nasadíme clonu s 1 štěrbinou. Transparentní vaničku naplníme vodou a
postavíme ji na arch papíru podle nákresu. Zakreslíme rovnoběžné stěny, stejně jako stěny kolmé
(osa dopadu) k nim v jednom bodu (kolmice dopadu paprsku).
1. pokus :
Světelný paprsek dopadne kolmo na vaničku. Objeví se na druhé straně nelomený.
2. pokus :
Paprsek dopadne na vaničku pod určitým úhlem (např. 45°). Poznačíme bod dopadu E a bod
výstupu z nádoby A, plus u každého ještě jeden další bod. Po odstavení nádoby narýsujeme
pomocí pravítka průběh paprsků. Paprsek po svém průchodu je rovnoběžný s dopadajícím
paprskem.
3. pokus :
Abychom mohli určit index lomu vody, vyhodnotíme výsledek druhého pokusu. Zalomený paprsek
prodloužíme za bod A. Čáru, která označuje rozhraní mezi prostředími, prodloužíme od bodu E
nalevo vzhůru. Ve vzdálenosti 3 cm od bodu E označíme bod F. V bodě F narýsujeme kolmici k
rozhraní prostředí. Tím vznikne na dopadajícím paprsku úsek a.
Tuto vzdálenost přeneseme na zalomený paprsek. Od konce této vzdálenosti narýsujeme kolmici
k rozhraní prostředí (pata G). Určíme délku EG. Hodnotu vzdálenosti EF dělíme hodnotou EG.
Výsledkem je index lomu.
Výsledek :
Index lomu vody (při průchodu ze vzduchu do vody) je 1,3.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...75
Powered by FlippingBook