P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 31

© 2013 Didaktik s.r.o.
29
3.4. Úhel dopadu a úhel lomu
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 půlkruhová čočka
1 úhloměr
2 spojovací vodiče zdroj střídavého
elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Budeme zkoumat vztah mezi úhlem dopadu a úhlem lomu při přechodu světla ze vzduchu do skla.
Halogenovou lampu postavíme na arch papíru. Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem
pro vytvoření rovnoběžného svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně).
Na halogenovou lampu nasadíme clonu s 1 štěrbinou. Půlkruhovou čočku umístíme na úhloměr
podél osy přesně symetricky s její kolmou osou. Před úhloměr postavíme zdroj světla.
Pokus :
Paprsek musí dopadat přesně do středu půlkruhové čočky podle daného úhlu dopadu (to je úhel
mezi paprskem a kolmicí dopadu). Přesnost můžeme do jisté míry zkontrolovat pomocí úhlu lomu,
protože se část paprsku odráží v rozhraní prostředí.
Měříme příslušný (mezi paprskem a kolmicí dopadu) úhel lomu.
Úhel dopadu α
20° 30° 40° 60° 80° 85°
Úhel lomu ß
…… …… …. . …. . …. . …. . …. .
Závěr :
Úhel lomu ve skle je vždy menší než úhel dopadu ve vzduchu. Jestliže se úhel dopadu blíží k 90°,
úhel lomu dosahuje svého maxima (42°).
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...75
Powered by FlippingBook