P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 32

© Didaktik s.r.o.
30
3.4.1. Index lomu světla pevných látek
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 úhloměr
1 půlkruhová čočka
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Index lomu světla udává velikost změny směru světelného paprsku Tento index lomu budeme
vypočítávat. při průchodu do odlišného materiálu.
Halogenovou lampu položíme před úhloměr. Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro
vytvoření rovnoběžného světelného svazku (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej
obráceně). Na halogenovou lampu nasadíme clonu s 1 štěrbinou. Půlkruhovou čočku umístíme na
úhloměr podle nákresu podél osy symetrické na osu k ní kolmou.
Pokus :
Světelný paprsek zamíříme přesně do středu čočky pod daným úhlem dopadu. Měříme
odpovídající úhel lomu a výsledky měření zapisujeme do tabulky :
Úhel dopadu α
20°
40°
60°
80°
Úhel lomu ß
……
…. .
…. .
…. .
…. .
Index lomu n pro použité sklo můžeme vypočítat pomocí následujícího vzorce. :
n
sin
sin
Závěr :
Index lomu pro použitý druh skla je ………. .
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...75
Powered by FlippingBook