P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 33

© 2013 Didaktik s.r.o.
31
3.4.2. Výpočet rovnoběžného posunu u planparalelní desky
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 lichoběžníkový hranol
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Halogenovou lampu postavíme na arch papíru. Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem
pro vytvoření rovnoběžného svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně).
Na halogenovou lampu nasadíme clonu s 1 štěrbinou. Lichoběžníkový hranol dáme na papír, kde
slouží jako planparalelní deska, a podle nákresu zakreslíme rovnoběžné okraje. Do jednoho bodu
(bod dopadu) narýsujeme kolmici (kolmice dopadu).
Pokus :
Světelný paprsek dopadá ve směru kolmice dopadu. Nyní paprsek dopadne na okraj desky do
označeného bodu pod určitým úhlem ke kolmici. Určíme bod, z něhož se na druhé straně paprsek
objeví. Zakreslením dalších bodů před hranolem a za ním určíme směr paprsku. Po odstranění
lichoběžníkového modelového tělesa zakreslíme cestu paprsku před sklem, ve skle a po průchodu
sklem.
Rovnoběžný posun p můžeme vypočítat pomocí známého průměru desky d. Index lomu n pro
přechod ze vzduchu do skla musíme také znát.
 
  
2sin n
cos
1.
sin .d p
2
p = ………………………….
Závěr :
Při lomu světla v planparalelní desce světelné paprsky do ní vstupující jsou rovnoběžné se
světelnými paprsky z desky vystupující. Rovnoběžné posunutí závisí na průměru desky, indexu
lomu a úhlu dopadu světelného paprsku.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...75
Powered by FlippingBook