P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 34

© Didaktik s.r.o.
32
3.5. Přechod ze skla do vzduchu
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 půlkruhová čočka
1 úhloměr
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření rovnoběžného světelného svazku
(je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na halogenovou lampu nasadíme clonu s
1 štěrbinou a umístíme ji na úhloměr.
Půlkruhovou čočku postavíme podél jedné osy přesně symetricky s druhou osou. Půlkruh je
otočen ke zdroji světla. Pokud zamíříme světlo přesně do středu, při svém průchodu do
skleněného bloku se neláme, k lomu dojde až na rozhraní prostředí.
1. pokus :
Prostřednictvím daných úhlů dopadu na sklo měříme úhly lomu ve vzduchu.
Úhel dopadu (ve skle) α
20°
30°
35°
38°
Úhel lomu (ve vzduchu) ß
………
……. .
………
………
2. pokus :
Stupnici otočíme z úhlu dopadu 38° na úhel dopadu 44°. Co se stane ?
Závěry :
1. Úhel lomu při přechodu ze skla do vzduchu je vždy větší než úhel dopadu na sklo.
2. Existuje hraniční úhel u skla, při jehož překročení nedojde k lomu. Světlo se zobrazí na
rozhraní prostředí (úplný odraz).
3. Hraniční úhel úplného odrazu při přechodu ze skla do vzduchu je 42°.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...75
Powered by FlippingBook