P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 35

© 2013 Didaktik s.r.o.
33
3.6. Hranol odchylující a převracející paprsek
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 pravoúhlý hranol
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Protože mezní úhel úplného odrazu u skla je 42°, při úhlu dopadu 45° je již překročen a světlo se v
tomto případě úplně odrazí.
Halogenovou lampu postavíme na arch papíru. Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem
pro vytvoření rovnoběžného svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně).
Na halogenovou lampu nasadíme clonu s dvojitou štěrbinou. Model hranolu postavíme na papír
podle nákresu.
1. pokus :
Odchylující hranol :
Paprsek dopadá na stěnu hranolu kolmo, čímž nedochází k odrazu. Na základně dojde k úplnému
odrazu, protože paprsky dopadají pod úhlem dopadu 45°.
Výsledek :
Odchýlení o 90°.
2. pokus :
Převracející hranol :
Paprsky dopadají na základnu hranolu kolmo, čímž nedochází k odrazu. Paprsky dopadají na
stěnu pod úhlem dopadu 45° a jsou úplně odraženy. Na základně se mohou paprsky objevit z
hranolu zcela neodraženy.
Výsledek :
Odchýlení o 180°, převrácení horního a dolního paprsku.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...75
Powered by FlippingBook