P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 36

© Didaktik s.r.o.
34
3.7. Lom světla hranolem
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 pravoúhlý hranol
1 lichoběžníkový hranol
1 transparentní vanička
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Halogenovou lampu postavíme na arch papíru. Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem
pro vytvoření rovnoběžného svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně).
Na halogenovou lampu nasadíme clonu s 1 štěrbinou. Nejdříve postavíme na papír pravoúhlý
hranol, pak lichoběžníkový hranol.
1. pokus :
Světelný paprsek dopadá na rovnoramenný pravoúhlý hranol pod úhlem 45°. Hranol
zakreslíme a označíme paprsek před a za hranolem vždy dvěma body. Po odstranění hranolu
paprsky propojíme a určíme rozdíl mezi úhlem dopadu a lomu (úhel odchýlení).
Výsledek :
Úhel odchýlení je ………………. .
2 pokus :
Hranol pootočíme a sledujeme úhel odchýlení.
Výsledek :
Úhel odchýlení je při určité pozici nejmenší. Dráha paprsků procházejících hranolem je
v tomto případě symetrická. Paprsky pro tento úhel zakreslíme a úhel změříme. Úhel je …………. .
3. pokus :
Nyní budeme pracovat s úhlem lichoběžníkového hranolu 70°. Hranol otočíme tak, že
odchýlení je na nejnižší hodnotě (symetrická stopa paprsků). Opět označíme body lomu a po
odstranění lichoběžníkového hranolu zakreslíme dráhu paprsků a určíme úhel odchýlení.
Výsledek :
Úhel odchýlení se zvětšuje se zvětšováním úhlu lomu.
4. pokus :
Pro odchylování nyní použijeme úhel 90° u transparentní vaničky naplněné vodou a
poté úhel 90° pro pravoúhlý hranol.
Výsledek :
Sloupec vody může odchýlit paprsek také pod úhlem lomu 90° ‚ protože kriticky úhel
úplného odrazu je větší než u skla. Bílé světlo se však rozloží na různé barvy.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...75
Powered by FlippingBook