P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 37

© 2013 Didaktik s.r.o.
35
4. Čočky
4.1. Lom světla spojkou
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (3 a 5 štěrbin)
2 plankonvexní čočka
1 půlkruhová čočka
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření rovnoběžného světelného svazku
(je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Postavíme jej na arch papíru, jehož
středem jsme předtím narýsovali přímku zleva doprava (optická osa). Na halogenovou lampu
připevníme clonu s trojitou štěrbinou. Jednu ploskovypuklou (plankonvexní) čočku umístíme kolmo
k přímce na papíru tak, že světelný paprsek dopadá na její rovnou plochu. Obkreslíme obrys a
střed spojky označíme L.
1. pokus :
Tři rovnoběžné paprsky dopadají na čočku vertikálně a symetricky ve směru optické
osy. Lomené paprsky se setkají v jednom bodě (ohnisko). Tento bod označíme a pojmenujeme F.
Vzdálenost mezi L a F je ohniskovou vzdáleností čočky.
Výsledek :
Ohnisková vzdálenost čočky je …………… mm.
2. pokus :
Nyní umístíme druhou spojku rovnou plochou vedle rovné plochy první čočky podle
nákresu. Takto vzniklý střed L obou čoček je nyní přesně v místě jejich dělicí čáry. Opět určíme
ohniskovou vzdálenost.
Výsledek :
Ohnisková vzdálenost čoček je …………… mm.
3. pokus :
Nyní použijeme jako spojku půlkruhovou čočku. Umístíme jej na papír tak, že paprsky
dopadají na zakřivenou stranu a rovná strana je v poloze kolmé k optické ose. Bod L bude
přibližně ve středu tělesa. Lomené paprsky se opět setkají v jednom bodě. Měříme ohniskovou
vzdálenost.
Výsledek :
Ohnisková vzdálenost čočky je …………… mm.
Závěr :
Světelné paprsky dopadající na spojku rovnoběžně s optickou osou se lámou do jednoho
bodu - ohniska. Ohnisková vzdálenost je tím kratší, čím tlustší je čočka.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...75
Powered by FlippingBook