P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 38

© Didaktik s.r.o.
36
4.2. Okrajové paprsky
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (3 a 5 štěrbin)
1 plankonvexní čočka
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Ve vodorovném směru narýsujeme optickou osu. Přesně symetricky na ni položíme spojku a
obkreslíme její obrys. Paprsky by měly dopadat na plochou stranu čočky. Použijeme zdroj světla s
obdélníkovým otvorem pro vytvoření rovnoběžného svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a
umístěte jej obráceně). Postavíme jej na arch papíru. Na halogenovou lampu připojíme clonu se
třemi štěrbinami.
1. pokus :
Paprsky dopadají symetricky na čočku. Zakreslíme polohu ohniska.
2. pokus :
Nyní použijeme clonu s pěti štěrbinami, ale tři prostřední paprsky zakryjeme (např. pomocí
proužku papíru). Určíme ohnisko okrajových paprsků.
Závěr :
1. Určitá pozice ohniska platí pouze pro paprsky blízké ose. Okrajové paprsky mají kratší
ohniskovou vzdálenost.
2. Omezením okrajových paprsků můžeme zlepšit jasnost obrazu.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...75
Powered by FlippingBook