P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 39

© 2013 Didaktik s.r.o.
37
4.2.1. Určení ohniskové vzdálenosti spojky
Materiál :
1 držák s čočkou f =+50 mm
1 objímka s čočkou f =+100 mm
1 držák čočky a clony
papír A4
pravítko
Příprava :
Ohniskovou vzdálenost spojky můžeme snadno určit, když svítí slunce. Zde se seznámíme se
způsobem, Jak určit ohniskovou vzdálenost, i když slunce nesvítí.
Narýsujeme pět rovnoběžných linek vzdálených od sebe 1 cm.
Pokus :
Čočku (f =+50 mm) postavíme na tyto rovnoběžné linky. Pozorujte ji ze vzdálenosti asi 60 cm. Zdá
se, že vzdálenost linek je stejná, díváme-li se přes čočku nebo bez n.
Nyní čočku pomalu zvedáme. Linky pozorované přes čočku se zdají být dále od sebe. Čočku
zdvíháme do takové vzdálenosti, že linky přes ni pozorované se zdají být od sebe dvojnásobně
vzdáleny. Vzdálenost mezi čočkou a soustavou linek je nyní polovinou ohniskové vzdálenosti.
Při odvozování vezměte v úvahu, že je vytvářen zdánlivý obraz, a tudíž vzdálenost obrazu s‘
musíme uvádět negativně.
Platí :
s:s y:y
'
'
f
1
s
1
s
1
'
 
pro náš případ s‘ = 2s
po dosazení
f
1
s2
1
s
1
 
f
1
s2
1
y
velikost předmětu
s
vzdálenost předmětu od spojky
y‘
velikost obrazu
s‘
vzdálenost obrazu od spojky
Výsledek :
Ohnisková vzdálenost je ……………………….
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...75
Powered by FlippingBook