P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 40

© Didaktik s.r.o.
38
4.3. Sestrojování obrazů předmětu spojkou
Materiál :
1 halogenová lampa 20V
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 clona (3 a 5 štěrbin)
1 plankonvexní čočka
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Sestrojování obrazů vyžaduje znalost průběhu tří specifických paprsků.
Zdroj světla postavíme na levou stranu archu papíru, na nějž jsme předtím narýsovali zleva
doprava přímku (optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření
rovnoběžného svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na
halogenovou lampu nasadíme clonu s trojitou štěrbinou. Ploskovypuklou (plankonvexní) čočku
umístíme kolmo k optické ose a zakreslíme její obrys. Její ohniskovou vzdálenost určíme pomocí
rovnoběžných paprsků. Na obou stranách čočky poznačíme ohniska (obrazové a předmětové
ohnisko).
Pokus :
K halogenové lampě připevníme clonu s jednou štěrbinou. Paprsky označíme každý ve dvou
místech a po odstranění čočky zakreslíme jejich průběh.
1.
Rovnoběžný paprsek (rovnoběžný s optickou osou, probíhající ve vzdálenosti 1 cm od ní)
dopadá na čočku. Láme se do obrazového ohniska.
2.
Na čočku dopadá ohniskový paprsek probíhající levým (předmětovým) ohniskem. Láme se
rovnoběžně s osou.
3.
Zkoumáme středový paprsek dopadající do optického středu čočky. Prochází čočkou, aniž by
byl jakkoli lomen.
Závěry :
1. Paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme do obrazového ohniska.
2. Paprsek procházející předmětovým ohniskem se láme rovnoběžně s osou.
3. Paprsek přecházející optickým středem spojky zůstává nelomen.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...75
Powered by FlippingBook