P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 41

© 2013 Didaktik s.r.o.
39
4.4. Zobrazení svítícího bodu spojkou
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 plankonvexní čočka
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Pomocí spojky vytvoříme obraz soustředěného zdroje světla.
Halogenovou lampu umístíme na arch papíru, na nějž jsme předtím narýsovali přímku zleva
doprava (optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření
rovnoběžného svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na
halogenovou lampu nasadíme clonu s dvojitou štěrbinou. Ploskovypuklou (plankonvexní) čočku
umístíme kolmo k optické ose tak, aby paprsky dopadaly na rovnou plochu. Určíme ohniskovou
vzdálenost čočky a označíme ohnisko.
Pokus :
Použijeme světelnou clonu pro vytvoření rozbíhavého svazku světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt
a umístěte jej obráceně). K halogenové lampě připojíme clonu s dvojitou štěrbinou. Dva paprsky
dopadají na čočku mírně zešikma vzhledem k optické ose. Zdroj světla musí být umístěn za
ohniskovou vzdáleností čočky. Lomené paprsky se setkají v jednom bodě, který je obrazem zdroje
světla. Body si označíme dopadající a lomené paprsky, po odstranění zdroje světla a čočky
zakreslíme celý jejich průběh.
Závěr :
Světlo dopadající na spojku z bodu za ohniskovou vzdáleností se po lomu spojuje do jednoho
bodu. Vzniká skutečný obraz.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...75
Powered by FlippingBook