P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 42

© Didaktik s.r.o.
40
4.4.1. Zobrazení předmětu spojkou
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 matnice
1 běžec pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
1 držák čočky a clony
1 držák s čočkou f= +50 mm
1 objímka s čočkou f = ÷ 100 mm
1 clona L
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Spojkou budeme vytvářet zvětšené nebo zmenšené obrazy.
Budeme zkoumat, jaký vztah existuje mezi vzdálenosti předmětu a velikostí a vzdáleností obrazu.
1. pokus :
Uspořádání podle nákresu. Použijeme zdroj světla s kruhovou clonou. Na světlo nainstalujeme
clonu L. Objímku s čočkou (f = +100 mm) nejdříve nasadíme na držák čočky a pomoci běžce
umístíme do vzdálenosti přibližně 15 cm před předmět (L clona, vzdálenost předmětu 15cm). Tato
clona vytvoří “L‘ na matnici, které je přibližně 30 cm daleko od čočky. Ohnisková vzdálenost čočky
je 10 cm. Matnici posuneme tak, aby vznikl nejjasnější možný obraz.
Nyní přemístíme zobrazovací čočku nejdříve do vzdálenosti 20 cm a pak 25 cm od předmětu.
Vzdálenost obrazu a vzdálenost předmětu jsou uvedeny v tabulce.
Dále budeme zaznamenávat, zda je obraz větší nebo menší než předmět.
vzdálenost předmětu
vzdálenost obrazu
zvětšení/zmenšení
15cm
……………………
………………………
20cm
……………………
………………………
25cm
……………………
………………………
Je-li vzdálenost předmětu dvojnásobek ohniskové vzdálenosti, velikost obrazu je totožná s
velikostí předmětu.
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...75
Powered by FlippingBook