P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 43

© 2013 Didaktik s.r.o.
41
2. pokus :
Pokus zopakujeme s druhou čočkou (f +50 mm). Vzdálenosti předmětu uvedené v tabulce
nastavujeme jednu po druhé. Vzdálenost předmětu a obrazu jsou opět uvedeny v tabulce.
vzdálenost předmětu
vzdálenost obrazu
zvětšení/zmenšení
8cm
……………………. . .
………………………
10cm
……………………. . .
………………………
15cm
……………………. . .
………………………
Závěr :
Spojka vytváří skutečný převrácený obraz, je-li předmět za ohniskovou vzdáleností. Zvětšené
obrazy vznikají, jestliže je vzdálenost předmětu menší než dvojnásobek ohniskové vzdálenosti.
Zmenšené obrazy vznikají, pokud je vzdálenost předmětu větší než dvojnásobek ohniskové
vzdálenosti.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...75
Powered by FlippingBook