P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 44

© Didaktik s.r.o.
42
4.4.2. Zákon zobrazení spojkou
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2x50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 matnice
1 běžec pro optickou lavicí
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
1 držák čočky a clony
1 objímka s čočkou f =+100 mm
1 clona L
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Budeme zkoumat vztah vzdáleností předmětu, vzdáleností obrazu a ohniskovou vzdáleností.
Pokus :
Uspořádání podle nákresu. Použijeme halogenovou lampu s kruhovou clonou. K lampě připojíme
clonu L. Čočku (f =+100 mm) nejdříve umístíme do vzdálenosti 15 cm od předmětu (L nástavec,
vzdálenost předmětu 15 cm) pomocí držáku čočky a běžce pro optickou lavici. Clona L vytvoří na
matnici, která je vzdálena od čočky asi 30 cm, obraz “L‘. Ohnisková vzdálenost zobrazovací čočky
je 10 cm. Stínítko posuneme tak, aby vznikl nejjasnější možný obraz.
Velikost a vzdálenost předmětu jsou dány. Pro každou vzdálenost předmětu uvedenou v tabulce
budeme měřit vzdálenost obrazu a velikost obrazu.
Zákon zobrazení můžeme ověřit následujícím způsobem :
s
vzdálenost předmětu
s‘
vzdálenost obrazu
f
ohnisková vzdálenost
Můžeme také určit příčné zvětšení. Platí následující :
y
velikost předmětu = …………. . mm
y‘
velikost obrazu
f
1
's
1
s
1
 
s
's
y
'y
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...75
Powered by FlippingBook