P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 45

© 2013 Didaktik s.r.o.
43
Vzd. předmětu
Vzd. obrazu
s'
1
s
1
Vel.
obrazu
y
y'
s
s'
s
s‘
y
15 cm
20 cm
25 cm
Závěr :
Vzdálenost obrazu pro danou vzdálenost předmětu můžeme vypočítat pomocí zákona zobrazení
spojkou, známe-li ohniskovou vzdálenost čočky. Z velikosti předmětu můžeme také vypočítat
velikost obrazu.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...75
Powered by FlippingBook