P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 46

© Didaktik s.r.o.
44
4.5. Lom světla rozptylkou
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (3 a 5 štěrbin)
1 plankonkávní (ploskovydutá) čočka
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
Příprava :
Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření rovnoběžného světelného svazku
(je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Postavíme jej na arch papíru, jehož
středem jsme předtím narýsovali přímku zleva doprava (optická osa). Na halogenovou lampu
připevníme clonu s trojitou štěrbinou. Rozptylku umístíme kolmo k přímce na papíru tak, že
světelný paprsek dopadá na její rovnou plochu. Obkreslíme obrys a střed čočky označíme L.
Pokus :
Tři rovnoběžné paprsky dopadají na čočku vertikálně a symetricky ve směru optické osy.
Rovnoběžné paprsky se lámou různoběžným směrem. Paprsky označíme každý na dvou místech
a po odstranění čočky zakreslíme jejich průběh. Potom prodloužíme lomené paprsky do jejich
průsečíku na optické ose. Tento bod nazveme F (zdánlivé ohnisko). Vzdálenost mezi L a F je
ohniskovou vzdáleností. Ohnisková vzdálenost rozptylky je udána, na rozdíl od spojky, se
záporným znaménkem.
Závěr :
Paprsky rovnoběžné s optickou osou se lámou tak, že se zdá, jako by vycházely ze zdánlivého
ohniska rozptylky.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...75
Powered by FlippingBook