P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 47

© 2013 Didaktik s.r.o.
45
4.5.1. Určení ohniskové vzdálenosti rozptylky
Materiál :
1 držák s čočkou f=-100 mm
1 arch papíru A4
pravítko
Příprava :
Narýsujeme pět rovnoběžných linek vzdálených od sebe 1 cm.
Pokus :
Čočku postavíme na tyto rovnoběžné linky. Podívejte se na ni ze vzdálenosti asi 60 cm. Zdá se, že
vzdálenost linek je stejná, díváme-li se přes čočku nebo bez ní.
Nyní čočku pomalu zvedáme. Linky pozorované přes čočku se zdají být bliž k sobě. Čočku
zdviháme do takové vzdálenosti, že linky přes ni pozorované se zdají být od sebe vzdáleny na
polovinu.
Vzdálenost mezi čočkou a soustavou linek je nyní polovinou ohniskové vzdálenosti.
Při odvozování této skutečnosti z rovnice vezměte v úvahu, že vzdálenost obrazu, stejně jako
ohniskovou vzdálenost, musíme uvádět negativně.
Platí :
y‘ : y = s‘ : s
v důsledku toho s‘ = 2. s
u tohoto příkladu
f
1
s
1
s
1
'
 
f
1
s2
1
s
1
 
f
1
s2
1
y
velikost předmětu
s
vzdálenost předmětu od rozptylky
y‘
velikost obrazu
s‘
vzdálenost obrazu od rozptylky
Výsledek :
Ohnisková vzdálenost je ……………
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...75
Powered by FlippingBook