P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 48

© Didaktik s.r.o.
46
4.6. Sestrojování obrazu předmětu rozptylkou
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 clona (3 a 5 štěrbin)
1 plankonkávní (plosko vydutá) čočka
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Sestrojování obrazů vyžaduje znalost průběhu tří specifických paprsků.
Zdroj světla postavíme na levou stranu archu papíru, na nějž jsme předtím narýsovali zleva
doprava přímku (optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření
rovnoběžného svazku světla Je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na
halogenovou lampu nasadíme clonu s trojitou štěrbinou. Rozptylku umístíme kolmo k optické ose
tak, aby paprsek dopadal na plochý povrch, a zakreslíme její obrys. Její zdánlivá ohniska určíme
pomocí rovnoběžných paprsků. Na obou stranách čočky označíme středy ohniska.
Pokus :
K halogenové lampě připevníme clonu s jednou štěrbinou. Paprsky označíme každý ve dvou
místech a po odstranění čočky zakreslíme jejich průběh.
1.
Rovnoběžný paprsek (rovnoběžný s optickou osou, probíhající ve vzdálenosti 1 cm od ní)
dopadá na čočku. Láme se, jako by vycházel ze zdánlivého ohniska.
2.
Na čočku dopadá ohniskový paprsek směřující do pravého ohniska. Láme se rovnoběžně s
osou.
3.
Zkoumáme paprsek dopadající do optického středu čočky. Prochází čočkou, aniž by byl jakkoli
lomen.
Závěry :
1. Rovnoběžný paprsek s optickou osou se lomí tak, jako by vznikal ve zdánlivém ohnisku.
2. Ohniskový paprsek se stává po lomu rovnoběžným s osou.
3. Základní paprsek zůstává nelomen.
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...75
Powered by FlippingBook