P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 49

© 2013 Didaktik s.r.o.
47
4.7. Zobrazení svítícího bodu rozptylkou
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
1 plankonkávní (ploskovydutá) čočka
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Pomocí rozptylky vytvoříme obraz soustředěného zdroje světla.
Halogenovou lampu umístíme na arch papíru, na nějž jsme předtím narýsovali přímku zleva
doprava (optická osa). Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření
různoběžného světla (je-li to potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Na halogenovou
lampu nasadíme clonu s dvojitou štěrbinou. Rozptylku umístíme kolmo k optické ose tak, aby
paprsky dopadaly na rovnou plochu.
Pokus :
Dva paprsky dopadají na čočku mírně vychýleny vzhledem k optické ose. Lomené paprsky jsou
různoběžné. Označíme na několika místech dopadající a lomené paprsky a po odstranění čočky a
zdroje světla zakreslíme jejich průběh.
Závěr :
Světlo vycházející z jednoho bodu a dopadající na rozptylku se nespojuje po průchodu rozptylkou
do jednoho bodu. Zdánlivý obraz bodu vznikne prodloužením lomených paprsků.
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...75
Powered by FlippingBook