P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 5

© 2013 Didaktik s.r.o.
3
ŽES Optika
Obsahy souprav
ŽES Optika 1 (P9901-4L)
Seznam součástek
Označení
Obsah soupravy
Počet
P5710-1B
Transparentní vanička
1 ks
P5405-1B
Clona (3 a 5 štěrbin)
1 ks
P5405-1A
Clona (1 a 2 štěrbiny)
1 ks
P5600-5A
Ploché zrcadlo
1 ks
P5600-5B
Flexibilní zrcadlo
1 ks
P5110-1F
Clona bez štěrbiny
1 ks
P5620-1A
Úhloměr
1 ks
P5610-5C
Matnice
1 ks
P5520-1B
Plankonvexní (ploskovypouklá) čočka
1 ks
P5520-1B
Plankonvexní (ploskovypouklá) čočka
1 ks
P5520-1C
Plankonkávní (ploskovydutá) čočka
1 ks
P5520-1F
Lichoběžníkový hranol
1 ks
P5520-1E
Pravoúhlý hranol
1 ks
P5520-1A
Polokruhová čočka
1 ks
P5110-1G
Kombinovaná xenonová lampa 12W/6V
1 ks
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...75
Powered by FlippingBook