P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 50

© Didaktik s.r.o.
48
4.7.1. Zobrazení předmětu rozptylkou
Materiál :
1 držák s čočkou f =-100 mm
Příprava :
Seznámíme se s povahou obrazů vytvořených rozptylkou.
Pokus :
Rozptylku (f =-100 mm) držíme tak, abychom jí mohli pozorovat blízký předmět. Tento předmět
vidíme zmenšeně. Potom pozorujeme vzdálenější předmět. Obraz je zmenšený, ale čočka zabírá
podstatně větší zorné pole. Rozptylka umožňuje lepší pohled!
Jak závisí velikost obrazu na vzdálenosti předmětu ?
Kdybychom chtěli promítnout obraz na matnici, je to nemožné, protože rozptylka vždy vytváří
zdánlivé (myšlené) obrazy.
Závěr :
Rozptylka vytváří myšlený obraz. Tento obraz je tím větší, čím menší je vzdálenost předmětu od
čočky.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...75
Powered by FlippingBook