P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 51

© 2013 Didaktik s.r.o.
49
4.8. Odchylky kulových čoček
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50 cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 matnice
2 běžec pro optickou lavicí
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
1 držák čočky a clony
1 držák diapozitivu
1 držák s čočkou f=+50 mm
1 objímka s čočkou f=+100mm
1 objímka s clonou d=2Omm
1 kruh v objímce
1 diapozitiv s číslicemi (obrázky)
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí 12V
Příprava :
Tento pokus slouží k tornu, abychom si ukázali, proč se krajní (boční) paprsky nesoucí obraz při
průchodu spojkou zastaví.
Příprava :
Uspořádání podle nákresu. Použijeme zdroj světla a kruhovou clonou. Čočku (f=+50 mm)
postavíme před světlo. Slouží jako kondenzátorová čočka. Na čočku (f = + 50 mm) pomocí držáku
nasadíme diapozitiv. Čočku (f=+100 mm) umístíme nejdříve před předmět (diapozitiv). Diapozitiv
se díky čočce (f=+100 mm) ostře zobrazí na matnici. Matnici posuneme téměř na konec optické
lavice.
Pokus :
Objímku s clonou d = 2Omm nasuneme na čočku (f=+100 mm). Tato clona zastaví krajní paprsky.
Matnici můžeme mírně posunout, abychom získali nejjasnější možný obraz. Zapamatujte si pozici
matnice. Nyní nahradíme clonu kruhem v objímce. V tomto případě jsou zastaveny paprsky blíže k
ose. Obraz již není jasný. Posunutím matnice jej můžeme opět zaostřit. Matnici musíme posunout
blíže k čočce.
Závěr :
Krajní paprsky vytvářejí obraz, který je blíže čočce. U krajních paprsků dochází k silnějšímu lomu
než u paprsků bližších ose.
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...75
Powered by FlippingBook