P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 52

© Didaktik s.r.o.
50
4.9. Odchylky barevných čoček
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50 cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 matnice
2 běžec pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazovatel
3 držák čočky a clony
1 držák diapozitivu
1 držák s čočkou f=+50mm
1 objímka s čočkou f=+100mm
1 sada barevných filtrů aditivních
1 diapozitiv s číslicemi (obrázky)
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí 12V
Příprava :
Při tomto pokusu si objasníme vznik barevných okrajů při zobrazování spojkou.
Příprava : Uspořádání podle nákresu. Použijeme zdroj světla a kruhovou clonou. Čočku (f=+50
mm) postavíme před světlo. Slouží jako kondenzátorová čočka. Na čočku (f = + 50 mm) pomocí
držáku nasadíme diapozitiv. Čočku (f=+100 mm) umístíme nejdříve 15 cm před předmět
(diapozitiv). Diapozitiv se díky čočce (f=+100 mm) ostře zobrazí na matnici. Matnici posuneme
téměř na konec optické lavice.
Pokus :
Červený filtr nasadíme na držák čočky a clony, který je umístěn přímo za čočkou (f=+50 mm).
Obraz na matnici je nyní červený. Obraz co možná nejvíce zaostříme. Zapamatujte si jeho pozici
na matnici. Nyní nahradíme červený filtr modrým. Modrý obraz není tak ostrý jako předchozí
červený.
Pohybujeme matnicí, dokud se obraz opět nezaostří. Matnice je nyní blíže čočce.
Závěr :
Modrá barva vytváří obraz, který je k čočce blíže než červený. Modré světlo se láme silněji než
červené.
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...75
Powered by FlippingBook