P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 54

© Didaktik s.r.o.
52
5.3. Míchání barev přidáváním
Materiál :
3 lampy 12V
3 běžce pro optickou lavici
2 běžce stativové s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
1 matnice
1 sada barevných filtrů aditivních
2 stativy 30 cm
6 spojovacích vodičů
zdroj střídavého a stejnosměrného
elektrického napětí 12V
Příprava :
Budeme zkoumat míchání barev u barevné televize a barevného osvětlení. Účelem tohoto pokusu
je ukázat, že míchané barvy jsou odvozeny od základních barev.
Uspořádání podle nákresu. Na každou ze tří zapouzdřených lamp 12V nasadíme barevný filtr.
Lampy jsou nainstalovány zepředu držáků čočky a clony. Doprostřed stativu spojíme tři běžce,
jeden na druhý. Dva běžce stativové s otvorem postavíme na kolejnici vlevo a vpravo a na ně
upevníme čočky a clony s lampami. Jednu lampu připojíme ke stejnosměrnému napětí 12V.
Jasnost této lampy můžeme nastavovat změnami připojeného napětí. Ostatní dvě lampy připojíme
paralelně ke střídavému napětí 12V.
Na druhý stativ připevníme do běžce pro stupnici matnici. Stativ umístíme před tři lampy tak, aby
na matnici byly vidět kruhové světelné stopy všech tří lamp.
Pokus :
Lampy vytvářejí na matnici kruhové světelné stopy ve třech základních barvách. Polohu lamp
nastavíme tak, aby se světla na matnici částečně překrývala. Všechny tři základní barvy se
překrývají uprostřed. Jaké barvy vznikají, pokud se překryjí dvě z barev ? Jaké barvy vznikají při
překrytí všech tří ?
Výsledek :
Základní barvy
Míchané barvy
Základní barvy
Míchané barvy
červená a zelená
………………. .
modrá a zelená
………………. .
červená, zelená a modrá ………………. .
červená a modrá
………………. .
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...75
Powered by FlippingBook