P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 55

© 2013 Didaktik s.r.o.
53
5.4. Míchání barev ubíráním
Materiál :
1 sada barevných filtrů, ubírací
(subtraktivní)
Příprava :
Pomocí barevných filtrů v subtraktivních (ubíracích) základních barvách si představíme princip
barevného tisku. Tento pokus se provádí za denního světla.
Pokus :
První dva ze tří barevných filtrů v subtraktivních základních barvách - azurová, žlutá a purpurová
- sledujeme proti světlu vedle sebe. Potom je pozorujeme smíšené (jeden za druhým). Vidíme
výslednou míchanou barvu. Výsledek uvedeme do tabulky.
Nyní se překrývají všechny tři filtry a můžeme vidět výslednou smíchanou barvu.
Výsledek :
Základní barvy
Smíchané barvy
azurová a žlutá
…………………. . . .
purpurová a žlutá
…………………. . . .
azurová a purpurová
……………………
azur. , purp. a žlutá
……………………
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...75
Powered by FlippingBook