P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 56

© Didaktik s.r.o.
54
5.5. Barvy těles
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 běžec pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 držák čočky a clony
1 sada barevných filtrů aditivních
1 sada barevných filtrů subtraktivních
1 barevný proužek
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Tímto pokusem si ukážeme, proč okolní předměty mají rozdílné barvy, ačkoli jsou osvětleny
stejným světlem (např. slunečním svitem).
Uspořádání podle nákresu. Použijeme zdroj světla s kruhovou clonou. Držák čočky a clony s
červeným filtrem (aditivní) postavíme na optickou lavici před zdroj světla.
1. pokus :
Ke zdroji světla připevníme červený filtr. V purpurovém světle podržíme barevný proužek a jednu
po druhé sledujeme jeho barvy. Modrý a zelený pásek se zdají být na stínítku tmavé, červený
pásek je jasný.
Důvod :
V červeném světle nejsou obsaženy modré a zelené složky. Proto tyto pásky nemohou odrážet
modré a zelené složky.
Červeně zbarvený pásek je v bílém světle červený, protože odráží pouze červené světlo a
absorbuje zelené a modré barevné složky.
2. pokus :
Do držáku připevníme místo červeného filtru purpurový. Zelený pásek se zdá být tmavý, protože
purpurová je aditivní směsí červené a modré a protože chybí zelená.
Zeleně zbarvený pásek se zdá být v bílém světle zelený, protože odráží pouze zelenou barevnou
složku a absorbuje ostatní barevné složky bílého světla.
Závěr :
Tělesa se jeví v bílém světle různobarevná, protože pohlcují určité barevné složky a protože jsou
vystaveny smíchané barvě, která se skládá z odražených složek světla.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...75
Powered by FlippingBook