P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 57

© 2013 Didaktik s.r.o.
55
6. Oko
6.1. Zdravé oko
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 půlkruhová čočka
1 ploskovypuklá čočka
2 spojovací vodiče
1 zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření rovnoběžného světelného svazku
(popř. sejmeme kryt a nasadíme ho obráceně) a položíme jej na arch papíru. Poznačíme si polohu
zdroje. Půlkruhovou čočku jako oční čočku položíme ve vzdálenosti asi 4 cm od zdroje taktéž na
arch papíru. Světelné paprsky mají dopadat na rovinnou plochu půlkruhové čočky.
1. pokus :
Necháme dopadat svazek rovnoběžných paprsků na půlkruhovou čočku. Světelné paprsky se
soustřeďují v ohnisku. U normálního zdravého oka je v této ohniskové vzdálenosti sítnice, když je
oční čočka uvolněná (není očními svaly rozšířena). Vzdálenější předměty, ze kterých přichází
světlo téměř rovnoběžně, jsou při uvolněné oční čočce zobrazovány na sítnici.
2. pokus :
Z blízkých předmětů dopadá svazek různoběžných světelných paprsků. Použijeme zdroj světla s
obdélníkovým průřezem pro svazek různoběžných světelných paprsků (kryt na zdroji nasadit
obráceně). Ohnisko světelných paprsků leží nyní za sítnicí. Nalevo vedle oční čočky nasadíme
ještě druhou spojku. Obraz leží opět na sítnici. Čočka je nyní tlustší. Oko dosahuje tohoto zesílení
čočky (tedy přizpůsobení na různé vzdálenosti předmětů) pomocí očního svalu (akomodace‘).
Závěr :
Aby byly ostře vidět vzdálené předměty, je oční sval uvolněn. Blízké předměty jsou zobrazovány
ostře rozšířením oční čočky.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...75
Powered by FlippingBook