P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 58

© Didaktik s.r.o.
56
6.1.1. Model lidského oka
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 běžec pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnic matnici a ukazatel
1 držák s čočkou f=÷50 mm
1 objímka s čočkou f=+100 mm
2 držáky čoček a clon
1 držák diapozitivu
1 sada otvorových clon
1 clona L
1 matnice
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Má být napodoben zobrazovací systém oka. Kromě toho má být ukázána funkce pupily.
Příprava : Uspořádání podle nákresu. Zdroj světla s nasazenou clonou se štěrbinou ve tvaru L se
upevní na levou stranu optické lavice pomocí běžce stativového a tyčky. Čočka (f=+100 mm) jako
oční čočka se připevní ve vzdálenosti asi 40 cm od clony L pomocí držáku čočky a běžce. Clona s
otvorem (d=8 mm) se zastrčí do držáku diapozitivů a nasadí na čočku. Čočka s otvorem
představuje pupilu. Čočka s clonou se otočí tak, aby otvor clony byl obrácen ke zdroji světla. Ve
vzdálenosti asi 11 cm od čočky se ustaví na optickou lavici matnice pomocí běžce pro matnici.
Matnice bude představovat sítnici. Čočkou se posune tak, aby předmět (clona L) byl ostře
zobrazen na matnici.
1. pokus :
Posuneme pozorovaný předmět (světlo s clonou L) blíž k čočce. Obraz se rozostří. Posunutím
matnice bychom mohli obraz znovu zaostřit. U oka je však tato změna vzdálenosti čočka-sítnice
nemožná. Posuneme světlo s clonou L do vzdálenosti asi 7 cm od pupily (clona s otvorem).
Nahradíme čočku (f=+100 mm) čočkou (f=+50 mm), tedy tlustší čočkou, na přesně stejném místě.
Obraz bude opět ostrý a kromě toho zvětšený. Oko dokáže toto zesílení čočky kontrakcí očního
svalu (tomuto přizpůsobení se na blízky předmět se říká ‘akomodace“).
2. pokus :
Nahradíme čočku (f=+ 50 mm) opět čočkou (f=+100 mm) a vzdálíme předmět (světlo s L clonou)
tak daleko, Jak je to jen možné. Nyní se chceme seznámit s úlohou pupily. Příliš pronikavým
světlem se může oko poškodit. Clonu s otvorem (d=8 mm) na čočce (f=+100 mm) nahradíme
clonou s otvorem o průměru 3 mm. Zúžením pupily je dopad světla zeslaben, tím je ale také obraz
ostřejší,což můžeme poznat při nepatrném posunutí předmětu s nebo bez clony s otvorem (d=3
mm).
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...75
Powered by FlippingBook