P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 59

© 2013 Didaktik s.r.o.
57
Závěr :
Oko může změnou tvaru čočky, jejím zploštěním nebo rozšířením, vidět ostře předměty v různých
vzdálenostech. Tato vlastnost oka se nazývá akomodace. Pupila reguluje intenzitu světla.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...75
Powered by FlippingBook