P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 6

© 2013 Didaktik s.r.o.
4
ŽES Optika 2 (P9902-4H)
Seznam součástek
Označení
Obsah soupravy
Počet
P5510-2A
Držák s čočkou f=+50 mm
1
P5510-2L
Držák s čočkou f=-100 mm
1
P5510-3C
Objímka s čočkou f=+300 mm
1
P5510-3B
Objímka s čočkou f=+100 mm
1
P5600-3B
Duté zrcadlo v objímce, D = 50 mm
1
P5600-3C
Vypuklé zrcadlo v objímce, D = 50 mm
1
P5310-2A
Držák čočky a clony
3
P5310-2B
Držák diapozitivu
2
P5400-1K
Sada otvorových clon, D=1, 3 a 8 mm (3 ks)
1
P5400-1E
Clona “L”
1
P5400-1F
Obrazový diapozitiv se čtyřmi motivy
1
P5400-1A
Štěrbinová clona
1
P5490-1A
Model Země a Měsíce (Měsíc), osa zakřivená pod úhlem 23°,
1
D = 56 mm, pohyblivý Měsíc; pro zobrazení fází Měsíce
P5610-5A
Držák s matnicí (matnice 70 x 60 mm)
1
P5115-1A
Diodové světla pro aditivní míchání barev, souprava, napájecí
1
blok (4, 5 … 15 V DC) a připojovací vodiče
P5210-2A
Sada barevných filtrů subtraktivních, 3 ks
1
P5310-1E
Běžec pro optickou lavici
3
P5310-1H
Běžec stativový se šroubem
1
P5550-1A
Rovnostranný hranol, sklo, s=25 mm
1
P5610-8A
Stolek k hranolu
1
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...75
Powered by FlippingBook