P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 60

© Didaktik s.r.o.
58
6.2. Krátkozrakost
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 půlkruhová čočka
1 plankonvexní (ploskovypuklá) čočka
1 plankonkávní (ploskovydutá) čočka
2 spojovací vodiče
1 zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
U krátkozrakého oka má oční bulva protáhlý tvar.
Zdroj světla s obdélníkovým průřezem pro vytvoření různoběžného svazku světla (kryt popřípadě
sejmout a nasadit obráceně) položíme na arch papíru. Poznačíme si polohu zdroje. Půlkruhovou
čočku položíme taktéž na papír do vzdálenosti 4 cm od zdroje světla. Světelné paprsky mají
dopadat na rovinnou plochu čočky.
1. pokus :
Nasměrujeme různoběžný svazek světla z blízkých předmětů na oční čočku. Tam, kde se paprsky
soustřeďují do jednoho bodu, se nachází sítnice.
Výsledek :
Blízké předměty se zobrazují ostře na sítnici (bez akomodace).
2. pokus :
Nyní použijeme u zdroje otvor pro vytvoření rovnoběžného světelného svazku.
Výsledek :
Rovnoběžný svazek světla ze vzdálených předmětů se soustředí před sítnicí. Akomodace
(předsadit spojku!) vůbec nepomůže, neboť tím bude ohnisko ještě víc vzdáleno od sítnice.
3. pokus :
Aby se ohnisko rovnoběžného svazku opět dostalo co nejblíže k sítnici, nasadíme v nějaké
vzdálenosti nalevo od oční čočky rozptylku (asi 2 cm vzdálenou).
Závěr :
Příčinou krátkozrakosti je příliš protáhlá oční bulva. Korekce se provádí předsazením rozptylky.
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...75
Powered by FlippingBook