P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 62

© Didaktik s.r.o.
60
6.4. Stařecká dalekozrakost
Materiál :
1 halogenová lampa 20W
1 půlkruhová čočka
1 plankonvexní (ploskovypuklá) čočka
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Nejdříve použijeme zdroj světla s obdélníkovým otvorem pro vytvoření rovnoběžného světelného
svazku (kryt popřípadě sejmout a nasadit obráceně), který položíme na arch papíru. Poznačíme si
jeho polohu. Půlkruhovou čočku jako model oční čočky položíme ve vzdálenosti 4 cm od zdroje
také na papír. Paprsky mají dopadat na rovinnou plochu modelu. Pomocí rovnoběžného svazku.
světla zjistíme délku normálního oka (polohu sítnice) a tuto si označíme čárkovaně.
1. pokus :
Použijeme otvor pro různoběžný světelní svazek. Různoběžný svazek světla z blízkých předmětů
se soustředí za sítnicí. Zdravé oko může rozšířením čočky přenést ohnisko dopředu k sítnici. Tato
akomodační přizpůsobivost však již chybí stařeckému oku. Blízké předměty nemohou být viděny
ostře (jako dalekozrakost).
2. pokus :
Nasadíme podle obrázku před oko spojku. Světelné paprsky se nyní soustředí na sítnici.
Závěr :
Pomocí spojek lze korigovat stařeckou dalekozrakost.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,...75
Powered by FlippingBook