P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 63

© 2013 Didaktik s.r.o.
61
6.5. Oční vady a jejich korekce
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 objímka s čočkou f =+100 mm
1 objímka s čočkou f =+300 mm
1 držák s čočkou f=-100 mm
1 sada otvorových clon
1 clona L
2 držáky pro čočku a clonu
1 držák diapozitivu
1 matnice
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Korekce očních vad má být prováděna samozřejmě brýlemi. Přitom jsou k dispozici jak spojky1 tak
i rozptylky jako ‘brýle“. Pokus může být proveden také s opravdovými brýlemi.
Uspořádání podle nákresu. Zdroj světla s nasazenou clonou L nasadíme na levý konec optické
lavice pomocí běžce. Čočka (f=+ 100 mm) jako oční čočka se připevní ve vzdálenosti asi 40 cm od
clony L pomocí držáku čočky a běžce. Clona s otvorem (d=8 mm) se zastrčí do držáku diapozitivu
a nasadí na čočku. Clona s otvorem představuje pupilu. Čočka s clonou se otočí tak, aby otvorem
clony byla otočena na zdroj.
Ve vzdálenosti přibližně 11 cm od čočky se postaví na optickou lavici matnice pomocí běžce pro
matnici. Matnice představuje sítnici. Čočku posuneme tak, aby předmět (L clona) byl ostře
zobrazen.
1. pokus : Krátkozrakost (oční bulva je příliš dlouhá) :
Zvětšíme vzdálenost matnice od čočky asi o 5 cm. Obraz je rozostřený. Ostrost obrazu lze
zkorigovat rozptylkou (f=-100 mm) asi 16cm před oční čočkou. Rozptylka představuje brýle.
2. Pokus : Dalekozrakost (oční bulva je příliš krátká).
Zmenšíme vzdálenost matnice od čočky asi o 2 cm. Spojku (f=+300 mm) nasadíme před oční
čočku ve vzdálenosti asi 13 cm, umožní opět ostré zobrazení. Brýle určené ke korekci
dalekozrakosti mají zasazené čočky - spojky.
Závěr :
Krátkozrakost může být zapříčiněna příliš dlouhou oční bulvou. Pro korekci se používají čočky -
rozptylky. Dalekozrakost může být zapříčiněna příliš krátkou oční bulvou. Ke korekci se používají
čočky - spojky.
Odkaz :
Stařecká dalekozrakost je způsobena nedostatečnou pružností oční čočky. Čočka se už nemůže
dostatečně rozšířit, aby byly blízké předměty zobrazeny ostře. Ke korekci se používají spojky.
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...75
Powered by FlippingBook