P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 64

© Didaktik s.r.o.
62
7. Optické přístroje
7.1. Lupa
Materiál :
1 držák s čočkou f=÷50 mm
1 objímka s čočkou f=+100mm
1 objímka s čočkou f=+300mm
1 držák čočky a clony
1 matnice
Příprava :
Budeme zkoumat zobrazení velmi blízkého předmětu spojkou. Jaký vliv má ohnisková vzdálenost
čočky ?
Pokus :
Držíme-li spojku (f=+50 mm) v blízkosti nějakého předmětu (tento je v ohniskové
vzdálenosti), pak dostaneme zvětšený, neskutečný obraz. Při použití spojek s ohniskovou
vzdáleností f=+100 a f=+300 mm můžeme zkoumat rozdílné zvětšení. Pokusíme se obraz zachytit
na matnici.
Závěr :
Když se předmět nachází v ohniskové vzdálenosti, dostaneme zdánlivý, přímý a zvětšený obraz,
který se nedá na stínítku zachytit. Zvětšení je tím větší, čím je čočka silnější, to znamená, čím
menší je její ohnisková vzdálenost.
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...75
Powered by FlippingBook