P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 65

© 2013 Didaktik s.r.o.
63
7.2. Diaprojektor
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
2 běžce pro stupnici, matnici a ukazatel
1 držák s čočkou f=+5Omm
1 objímka s čočkou f=+100 mm
1 držák čočky a clony
1 obrazový diapozitiv
1 držák diapozitivů
1 matnice
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Máme sestrojit jednoduchý diaprojektor.
Uspořádání podle nákresu. Jako zdroj světla poslouží lampa, kterou používáme k pokusům.
Čočka (f=+50 mm) se pomocí běžce připevní bezprostředně před zdroj světla (asi 6 cm před
zdrojem). Čočka slouží jako kondenzační a obstarává dobré osvětlení diapozitivů. Na čočku se
nasadí držák diapozitivu s obrazovým diapozitivem. Pomocí zobrazovací čočky (f=+100 mm),
která je od diapozitivu vzdálena 15 cm, se vytvoří na matnici, vzdálené od diapozitivu asi 50 cm,
ostrý obraz.
Pokus :
Změníme vzdálenost matnice od předmětu (nejdříve přisuneme matnici blíž k zobrazovací čočce).
Jak se musí posunout čočka, abychom mohli sledovat obraz na stěně ? Jak musí být diapozitiv
nasazen, abychom mohli sledovat přímý obraz ?
Závěr :
Zobrazovací čočka diaprojektoru ukazuje na matnici reálný, zvětšený a obrácený obraz
diapozitivu.
Rozšíření :
Mělo by nějaký smysl, kdybychom jako zobrazovací čočku nasadili čočku (f=+300 mm) ? Jakou
minimální vzdálenost od čočky by musel mít předmět ?
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,...75
Powered by FlippingBook