P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 66

© Didaktik s.r.o.
64
7.3. Mikroskop
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
3 běžce pro optickou lavici
1 běžce pro stupnici, matnici a ukazatel
1 držák s čočkou f=+50 mm
1 objímka s čočkou f=+100mm
2 držáky pro čočku a clonu
2 držáky diapozitivů
1 sada otvorových clon
1 obrazový diapozitiv
1 držák s matnicí
1 matnice
1 stativová tyč 25 cm
1 objímka válcová
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Má být předveden princip mikroskopu. Reálný meziobraz má být viditelný na matnici v držáku.
Proč se nedá zobrazit na matnici dvojnásobně zvětšený obraz ?
Diapozitiv (objekt) se zasune do držáku diapozitivů a pomocí držáku běžce a sedla se upevní na
optickou lavici ve vzdálenosti asi 5 cm od zdroje světla. Držák s matnicí se upevní ve vzdálenosti
asi 40 cm od objektu. Mezi objektem (diapozitivem) a držákem s matnicí bude čočka (f=+100 mm)
s nasazenou clonou s otvorem (d = 8 mm) jako čočka objektivu posunuta tak, aby na matnici byl
ostrý, zvětšený obraz diapozitivu.
Pokus :
Vidíme skutečný obraz na průhledné matnici. Zaostření se provede nepatrným posunutím čočky
objektivu. Jako okulár (lupa) slouží spojka (f=+50 mm). Vzdálenost čočky okuláru od meziobrazu
musí být kvůli účinku lupy menší než ohnisková vzdálenost, tedy menší než 5 cm. Matnice mezi
čočkami se nyní odstraní a postaví se před zdroj světla (mezi lampu a objekt). Matnice před
zdrojem světla zabraňuje oslnění při pohledu do mikroskopu. Konec optické lavice se zvedne
pomocí stativové tyčky (25 cm) a válcové objímky. Můžeme pozorovat nyní zvětšený obraz přes
okulár. Kdybychom chtěli předvést na projekčním stínítku dvojnásobně zvětšený obraz, zažili
bychom zklamání. Proč ?
Závěr :
Mikroskop se skládá v podstatě ze dvou spojek. Z reálného, zvětšeného meziobrazu ukáže čočka
okuláru dokonalý a ještě jednou zvětšený obraz. Obraz je kromě toho napřímený.
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 67,68,69,70,71,72,73,74,75
Powered by FlippingBook