P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 67

© 2013 Didaktik s.r.o.
65
7.4. Dalekohled
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50 cm
1 spojka
3 běžce pro optickou lavicí
1 držák s čočkou f=+50 mm
1 objímka s čočkou f=+300 mm
1 držák čočky a clony
1 držák s matnicí
Příprava :
Pokus má ukázat princip dalekohledu ze dvou čoček.
Uspořádání podle nákresu. Obě čočky se připevní na optickou lavici. Vzdálenost čoček od sebe
má činit asi 33 cm. Čočka (f=+300 mm) tvoří objektiv dalekohledu, druhá čočka (f=+50 mm) tvoří
okulár.
Pokus :
Pozorujeme v modelu dalekohledu vzdálený předmět (např. strom za oknem). Čočka objektivu
musí být posunována tak dlouho, dokud není obraz ostře viditelný přes čočku okuláru (f=+50 mm).
Protože vzdálenost předmětu je velká, vzniká meziobraz v ohniskové rovině čočky objektivu, tedy
30 cm za čočkou. Můžeme ho zviditelnit pomocí matnice v držáku, kterou umístíme na optickou
lavici za pomoci běžce. Reálný meziobraz musí být v ohniskové vzdálenosti okuláru (vzdálený
méně než 5 cm od okuláru). Okulár působí jako lupa, s kterou je pozorován meziobraz. Matnice se
opět odstraní.
Vzniknou přímé nebo převrácené obrazy ?
Závěr :
Obraz je převrácený, protože objektiv reprodukuje skutečný převrácený obraz a lupa dává přímý
obraz, převrácený obraz tedy ne obráceně. Při astronomických pozorováních toto nehraje však
žádnou roli. Co by se muselo udělat, aby obraz byl napřímený ?
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75
Powered by FlippingBook