P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 68

© Didaktik s.r.o.
66
7.5. Fotoaparát
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 halogenová lampa 20W
1 stativová tyč 10 cm
1 běžec pro optickou lavici
1 běžec stativový s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
1 objímka s čočkou f =+100 mm
1 sada otvorových clon
1 clona L
1 držák čočky a clony
1 držák diapozitivů
1 matnice
2 spojovací vodiče
1 zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
V prvním pokusu se seznámíme s principem stavby fotoaparátu. Druhý pokus nám ukáže, jak lze
pomocí clony vylepšit hloubku zaostření.
Uspořádání podle nákresu. Jako předmět bude clona L, která je připevněna na zdroji světla.
Zobrazovací čočka (f=+100 mm) stojí ve vzdálenosti asi 35 cm od zdroje na optické lavici . Na
zobrazovací čočku se pomocí držáku na diapozitivy nastrčí clona s otvorem (d=8mm). Matnice je
vzdálena asi 50 cm od zdroje světla. Předmět má být nejdříve jednou ostře zobrazen. Zobrazovací
čočku je nutno příslušně posunout.
1. pokus :
Změníme vzdálenost předmětu (posunutím čočky). Posunutím matnice musí být ostrost opět
obnovena. Předmět musí být vždy mimo dvojitou ohniskovou vzdálenost, neboť u fotoaparátu
vzniká totiž stále zmenšený obraz.
2. pokus : Hloubka ostrosti a jasnost obrazu
Nasazením clony s otvorem (d=3 mm) namísto clony s otvorem (d=8 mm) na zobrazovací čočku je
obraz sice málo jasný, ale zobrazovací čočka však může být posunuta (změna vzdálenosti
předmětu), aniž by se ostrost obrazu změnila.
Závěr :
Nastavení vzdálenosti se u fotoaparátu provádí změnou vzdálenosti mezi čočkou a matnicí. Malé
clony (u fotoaparátů velké číslo clony!) umožňují ostré zobrazení, i když vzdálenost není přesně
nastavena.
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75
Powered by FlippingBook