P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 69

© 2013 Didaktik s.r.o.
67
8. Vlnová optika
8.3. Polarizace filtry
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50 cm
1 spojka
1 stativová tyč 10 cm
1 halogenová lampa 20W
4 běžce pro optickou lavici
2 běžce
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazovatel
2 držáky čočky a clony
2 držáky pro polarizační filtr
2 polarizační filtry
1 držák na diapozitivy
1 držák s čočkou f=+50mm
I objímka s čočkou f=+100mm
1 sada otvorových clon
1 matnice
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Pomocí polarizačních filtrů lze vyrobit lineárně polarizované světlo. Jaké efekty vzniknou při použití
dvou polarizačních filtrů ?
Uspořádání podle nákresu. Spojka (f=+50 mm) se upevní těsně před zdroj světla. Matnice stojí ve
vzdálenosti tak asi 90 cm od zdroje světla na druhém konci optické lavice. Na držák clon se nastrčí
držák pro diapozitivy s clonou, která má otvor (d=8 mm) a postaví se do vzdálenosti asi 30 cm od
zdroje. Otvor clony se pomocí spojky (f=+100), která se nachází asi ve vzdálenosti 14 cm před
clonou, ostře zobrazí na matnici. Polarizační filtr (polarizátor) nasadíme na držák určený pro
polarizátory a připevníme na lavici ve vzdálenosti asi 5 cm před čočku (f=+50 mm) do proudu
paprsků. Asi ve vzdálenosti 28 cm od zdroje světla (bezprostředně před otvorem clony) se připevní
druhý držák pro druhý polarizační filtr (analyzátor). Oba dva filtry orientujeme nejdříve souhlasně
(stejné postavení ve stupních).
Pokus :
Pomalu otáčíme analyzátorem o 360 stupňů a pozorujeme změnu světlosti obrazu na matnici . Při
jakém úhlu natočení je světlost maximální, popř. maximální zeslabení jasu. Nyní budeme otáčet
polarizátorem a pozorovat při tom maximální zesvětlení a maximální ztmavnutí.
Závěr :
Při stejně orientovaných (paralelních) polarizačních filtrech vznikne maximální světlost. Při
zkřížených filtrech světlo zhasne.
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75
Powered by FlippingBook