P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 70

© Didaktik s.r.o.
68
8.5. Model sacharimetru
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50cm
1 spojka
1 stativová tyč 10 cm
1 halogenová lampa 20W
4 běžce pro optickou lavici
2 běžce stativové s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
1 držák čočky a clony
2 držáky pro polarizační filtr
2 polarizační filtry
1 držák na diapozitivy
2 polarizační filtry
1 držák s čočkou f=+50mm
1 objímka s čočkou f=+100mm
1 sada otvorových clon
1 sada barev, filtrů aditivních,
subtraktivních
1 matnice
1 stolek k hranolu
1 kyveta
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
1 odměrný válec 100 ml
cukr
Příprava :
Roztoky “opticky aktivních“ substancí otáčejí rovinu polarizovaných paprsků. Použijeme cukerný
roztok a změříme “specifické otočení“.
Uspořádání podle nákresu. Spojka (f=+50 mm) se upevní těsně před zdroj světla. Ve vzdálenosti
asi 28 cm od zdroje se umístí polarizační filtr (analyzátor) v držáku pro filtry. Na polarizační filtr se
nasadí clona s otvorem (d=8 mm), která je uchycena v držáku diapozitivů. Otvor clony se zobrazí
na matnici pomocí čočky (f=+100 mm), která je umístěna ve vzdálenosti asi 14 cm od clony s
otvorem. Matnice je na druhém konci optické lavice ve vzdálenosti 90 cm od zdroje světla. Druhý
polarizační filtr (polarizátor) se nasadí do druhého držáku pro polarizační filtry a umístí se do
vzdálenosti asi 5 cm před čočku (f=+50 mm) do proudu paprsků. Oba polarizační filtry se nejdřív
natočí pod úhlem 90°.
1. pokus :
Mezi oba polarizační filtry se připevní stoleček pomocí běžce stativového s otvorem (ve
vzdálenosti od zdroje asi 22 cm). Na něj postavíme kyvetu (podél v směru paprsku světla).
Paprsek světla má pronikat kyvetou těsně nad dnem. Nalijeme do kyvety přesně 60 cm
3
vody.
Nyní si připravíme 40 g cukru a nasypeme z toho polovinu do vody. Po rozpuštění cukru se objeví
na matnici světelná skvrna. Otáčíme polarizátorem. Při otáčení (proti světlu) ve směru hodin
(pravé otáčení) je světelná skvrna jasnější. Při “levém otáčení“ je skvrna tmavší, potom modrá,
purpurová, žlutá a opět světlá.
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75
Powered by FlippingBook