P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 72

© Didaktik s.r.o.
70
8.6. Napěťová optika
Materiál :
1 dráha a optická lavice 2 x 50 cm
1 spojka
1 stativová tyč 10 cm
1 halogenová lampa 20W
4 běžce pro optickou lavicí
2 běžce stativové s otvorem
1 běžec pro stupnici, matnici a ukazatel
2 držáky čočky a clony
1 držák pro diapozitiv
2 držáky pro polarizační filtr
2 polarizační futry
1 držák s čočkou f=+50mm
1 objímka s čočkou f=+00mm
1 těleso pro tenzometru
1 matnice
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
Příprava :
Látky dvojitého lomu mezi zkříženými polarizačními filtry způsobují při jejich zobrazení barevné
jevy. Vnějšími mechanickými vlivy se mění barevné jevy.
Uspořádání podle nákresu. Spojka (f=+50 mm) se umístí těsně před zdroj světla. Těleso pro
tenzometru se upne šikmo do držáku diapozitivů a pomocí držáku clon se připevní na optickou
lavici ve vzdálenosti asi 18 cm od zdroje. Spojka (f=+100 mm) je asi 30 cm před zdrojem světla.
Matnice je na druhé straně optické lavice 90 cm od zdroje. Těleso z umělé hmoty se zobrazí
pomocí čočky (f=+100 mm) ostře na matnici. Vyjmeme těleso z umělé hmoty opět z proudu
paprsků.
Asi 23 cm od zdroje světla se upevní držákem polarizační filtr (analyzátor). Druhý polarizační filtr
(polarizátor) se nasadí na druhý držák pro polarizátory a připevní se asi 6 cm před čočku (f=+50
mm) do proudu paprsků. Oba polarizační filtry jsou nejdříve orientovány stejně (stejné postavení
úhlů). Otočme analyzátorem tak, že polarizační filtry jsou pod úhlem 90 stupňů. Na matnici je
světlost obrazu minimální.
Pokus :
Těleso z umělé hmoty se umístí do proudu paprsků (mezi zkříženými polarizačními filtry).
Vyvineme tlak na těleso z umělé hmoty, pokusíme se ho ohnout ‚ atd. Na matnici vystoupí barevné
jevy, ze kterých se dá usuzovat na vnitřní pnutí v umělé hmotě.
Otočíme analyzátorem a pozorujeme skvrnu na stínítku.
Závěr :
V průhledných izotropních látkách vyvolává mechanické napětí dvojitý lom.
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75
Powered by FlippingBook