P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 8

© 2013 Didaktik s.r.o.
6
Poznámka :
V popisu pokusů je v části „Materiál“ uveden seznam použitého materiálu, nutného
k sestavení pokusu. V první části je uveden materiál, který je součástí souprav „ŽES Optika 1“ a
„ŽES Optika 2“, prázdným řádkem je oddělen materiál, který není součástí souprav a předpokládá
se, že ho škola vlastní. K správnému sestavení některých pokusů je nutné použit jak soupravu
„ŽES Optika 1“, tak soupravu „ŽES Optika 2“.
K napájení doporučujeme žákovské napájecí zdroje P3130-2D (žlutá, starší verze) popř.
P3130-3D (zelená „inno“, nová verze), které mají potřebné napěťové a proudové výstupy. Dá se
však použít jakýkoliv 12V DC/AC zdroj s proudovým výstupem maximálně 2A. Pro některé pokusy
je nutné částečné, popř. plně zatemnění pracoviště.
Pokud jsou soupravy „ŽES Optika 2“ a „ŽES Optika 3“ zakoupeny současně, jsou vždy
expedovány v jednom boxu, nikoli ve dvou.
Budeme velmi rádi, pokud nám pošlete Vaše připomínky k tomuto návodu, a to jak odborné,
tak i jazykové.
Děkujeme.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...75
Powered by FlippingBook