P9160-4LHK Návod "ŽES Optika" - page 9

© 2013 Didaktik s.r.o.
7
1. Šíření světla
1.1. Světlo se šíří přímočaře
Materiál :
1 lampa
1 clona (1 a 2 štěrbiny)
2 spojovací vodiče
zdroj střídavého elektrického napětí 12V
papír
pravítko
Příprava :
Halogenovou lampu postavíme na arch papíru. Pro vytvoření rozbíhavého světelného svazku
použijeme obdélníkový otvor zdroje světla tak, aby světlo neprocházelo přes čočku (je-li to
potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně, případně otočte lampu). Obkreslíme obrys
světelného zdroje.
1. pokus :
Označíme si několik bodů na okrajích paprsků a odstraníme světlo. Potom spojíme označené
body pravítkem a tuto čáru prodloužíme až k průsečíku. Tento bod označí pozici svítícího zdroje.
Zakreslenou pozici světelného zdroje porovnáme se skutečnou pozicí svítícího zdroje.
2. pokus :
Obdélníkový světelný otvor nyní použijeme na vytvoření rovnoběžného světelného svazku (je-li to
potřeba, odstraňte kryt a umístěte jej obráceně). Světlo prochází přes připojenou čočku. Znovu
můžeme pozorovat přímočaré šíření světla. Otvorem, na kterém je připevněna clona s 1 štěrbinou,
projde úzký pruh světla. Označíme si dva body na tomto pruhu. Pak, po odstranění světelného
zdroje, použijeme pravítko ke spojení označených bodů a zakreslení svazku paprsků.
Závěry :
1. Světlo se šíří od svého zdroje v prostředí přímočaře.
2. Úzký svazek paprsků může být nahrazen a zobrazen jediným paprskem (světelný paprsek).
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...75
Powered by FlippingBook