P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 101

© 2013 Didaktik s. r. o.
99
Potom nastavte výstupní napětí na 3V a znovu změřte vstupní napětí.
Vstupní napětí U
E2
=
………………. mV
Vypočítejte rozdíly mezi hodnotami výstupního a vstupního napětí. Poměr těchto dvou rozdílů je
zesilovací činitel.
Rozdíl hodnot výstupního napětí : 2 V
Rozdíl hodnot vstupního napětí : U
E2
- U
E1
= ………………. . mV
Podíl :
…………………….
Tento podíl se nazývá “zesílení při malém zatížení“.
Závěr :
Sčítací a rozdílový zesilovač zesiluje hodnoty rozdílu napětí na vývodech báze dvou
tranzistorů.
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...113
Powered by FlippingBook