P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 102

© 2013 Didaktik s. r. o.
100
8.6. Kotva motoru signalizuje svoji pozici
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul cívka 2x800 závitů
1 cívka 2x800 závitů
1 žárovka E10 10V/0,05A
1 železné jádro
2 válcové magnety
1 nábojnice pro magnet
1 kolík s jehlou
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Tento pokus ukazuje, jak kotva motoru signalizuje svoji polohu.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Cívka 2x800 závitů má železné jádro a je připojena
před bází tranzistoru. Válcový magnet, sestavený ze dvou válcových magnetů umístěných v
nosném pouzdře a položený na kolík s jehlou, se před železným jádrem otáčí. Kolík s jehlou je v
modulu přímé vedení se zdířkou, které je připojeno do spojovací desky.
Použijte zdroj stejnosměrného napětí 10 V.
Pokus :
Zpočátku je válcový magnet v klidu. Nastavitelný odpor je nastaven tak, že žárovka svítí s
asi poloviční intenzitou. Potom se válcový magnet dostane do otáčivého pohybu. Jestliže se
přiblíží severní pól, klesne kolektorový proud, jestliže se přiblíží jižní pól, proud v obvodu kolektoru
vzroste. Příčinou těchto jevů je indukce cívky.
Závěr :
Obvod tranzistoru je informován o okamžité poloze rotující kotvy (válcový magnet) díky
indukci.
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...113
Powered by FlippingBook