P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 103

© 2013 Didaktik s. r. o.
101
8.7. Stejnosměrný motor bez komutátoru
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
1 modul objímka E10
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 cívka 2x800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 modul pro cívku 2x800 závitů
1 železné jádro
1 U-jádro
1 l-jádro
2 válcové magnety
1 nábojnice pro magnet
1 kolík s jehlou
1 žárovka E10, 10V/0,05 A
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Funkci kolektoru ve stejnosměrném motoru bez komutátoru přebírá tranzistorový zesilovací obvod.
Signalizace polohy kotvy je potřebná k řízení proudu v poli cívky. Jestliže se jeden magnetický p61
kotvy (rotoru) přibližuje, je přitahován. Když se tento pól vzdálí, proud přestane procházet.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Cívka s 2x800 závity je opatřena železným jádrem a
je připojena před bázi tranzistoru. U-jádro je vsunuto do cívky s 800 závity. Válcový magnet je
sestaven ze dvou válcových magnetů v nosném pouzdře a je položen na kolík s jehlou. Magnet se
otáčí mezi dvěma železnými jádry. Kolík s jehlou je v modulu přímého vedení se zástrčkou, které
je připojeno ke spojovací desce. V době, kdy je magnet v klidu, je nastavitelný odpor nastaven tak,
že žárovka svítí s asi poloviční intenzitou. Toto nastavení se již nemění.
Pokus :
Válcový magnet se uvede do otáčivého pohybu. Můžeme pozorovat, jak se mění světlo
žárovky v závislosti na změně proudu báze v důsledku indukčního napětí cívky s 2x800 závity.
Válcový magnet rotuje při vhodném nastavení pracovního bodu a polarity cívky sám.
Závěr :
Tento obvod je jednoduchou soustavou se zpětnou vazbou. Rotující kotva řídí svůj pohyb
sama pomocí zesilovacího obvodu.
Poznámka :
Žárovka neslouží jenom jako ukazatel měnícího se proudu kolektoru, ale také
omezuje proud a tím omezuje i rychlost, čímž jsou rotující magnety drženy v pouzdře.
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108,109,110,111,112,...113
Powered by FlippingBook